ว.ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต จัดกิจกรรมในรายวิชา HOS370 Bar Management


 

        สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเวิร์คชอป ในรายวิชา HOS370 Bar Management ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิ ณัฐวุฒิ จีรเสถียรกุล ในฐานะ Brand Development Manager MONIN จาก MONINThailand เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ความรู้ เกี่ยวกับการเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพบาร์เทนเดอร์ และเทรนด์การสร้างสรรค์เครื่องดื่มค็อกเทลในปัจจุบัน ณ ห้องบาร์ ชั้น 4 อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6)  มหาวิทยาลัยรังสิต