ข่าวสาร


ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีก...
ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีก...
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หล...
ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) " ประจำปีการศึ...


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 25...
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2567 : ยื่น GPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ -...


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู...
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 256...


ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION บริษ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ และศิลปิน ปร...
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1-206 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามวัน เวลา สถ...
ภาพกิจกรรม
ว.ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต จัดกิจกรรมในรายวิชา HOS370 Bar Management
ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUnival 2024
ว.ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต จัดสัมมนาโลกแห่งการบริการกับความท้าทายของ GEN-Z
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Achievement Day 2024
หลักสูตร IDIT ม.รังสิต จัดกิจกรรม Thingyan 2024
กลับสู่ Desktop Version