ข่าวสาร


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 25...
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2567 : ยื่น GPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ -...


แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 25...
แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2...
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


TCAS67 ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำ...
มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ...
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการรายงานตัวทางออนไลน์ที่ กล่องข้อความเพจ facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใ...
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ...
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567


ม.รังสิต จัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2567
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคา...
ภาพกิจกรรม
สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิตจัดทำบุญหอพักพิธีทางศาสนาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2...
คณะรังสีเทคนิค ม.รังสิต เยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัย Komazawa โตเกียว
ม.รังสิต ออกหน่วยทัศนมาตรศาสตร์เคลื่อนที่
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการปลูกป่าชายเลน CSR Project Package
ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 9
กลับสู่ Desktop Version