วิทยาลัยนานาชาติ (International Program) : International College (International Program)
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International College (International Program)


แผ่นพับวิทยาลัยนานาชาติ (International Program)


  International College (International Program)
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)

Business & Economy
     Accountancy (B.Acc.)
     International Business (B.B.A.)
Humanities and Social Sciences
     International Hospitality and Tourism(B.A.)
     International Political Economy and Development (B.A.)
Communication Arts
     Communication Arts (B.Com.Arts)
Sciences and Technology
     Computer Engineering (B.Eng.)
     Civil Engineering (B.Eng.)
     Electrical Engineering (B.Eng.)
     Information and Communication Technology (B.Sc.)
     Commercial Pilot (B.Sc.)

ric.rsu.ac.th
           
" THE PATH TO SUCCESS "
    
    Established in 1995, Rangsit University International College (RIC) is a dynamic international institution established to provide English-language undergraduate degree programs relevant to career needs and pathways to further study in Thailand and overseas.
   
    " THE MISSION "
    
    RIC's mission is to provide accessible, personalized, high quality educational opportunities for local and international students to ensure that they develop the necessary academic skills and excel in their future careers and studies.

     Within a supportive community that encourages students to seek learning with eagerness, to respect diversity in viewpoints, to participate in variety of activities both inside and outside of the classroom, RIC guides students to the means of transforming themselves into confident, capable, and committed leaders in their fields.

     In the culturally diverse learning environment at RIC, which emphasizes student engagement in community, cultural, and civic concerns, each student will have the opportunity to prepare themselves for lifelong success in the 21st century's global society.
 
Rangsit University
International College
Ruttanakhunakorn Bld. 2nd floor
52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd.,
Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Phone: +66-(0)-2-997-2200 ext. 4012-4020 
Fax : +66-(0)-2-997-2200 ext. 4016
E-mail : inter@rsu.ac.th
Website : http://ric.rsu.ac.th

Office hours: 09:00 - 16:30

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA