ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
แถลงการณ์เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนเรื่อง ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เป็นการทั่วไป เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
แถลงการณ์เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนเรื่อง ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เป็นการทั่วไป เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

อ่านต่อ...
นิเทศศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต จัดเสวนา "เชื่อ บ้า กล้า เล่า หลังก้าวสู่ความสำเร็จ"
นิเทศศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต จัดเสวนา "เชื่อ บ้า กล้า เล่า หลังก้าวสู่ความสำเร็จ"

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิดตัว RSU Co-working Space & GSB Innovation Club
ม.รังสิต เปิดตัว RSU Co-working Space & GSB Innovation Club

อ่านต่อ...
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ดาวฤกษ์
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ดาวฤกษ์

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 10
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 10

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

อ่านต่อ...
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนาเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน์ โดย “ศัลยา สุขะนิวัตติ์”
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนาเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน์ โดย “ศัลยา สุขะนิวัตติ์”

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
ม.รังสิต จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

อ่านต่อ...
คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “RBS Creative Innovation Start-up”
คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “RBS Creative Innovation Start-up”

อ่านต่อ...
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรม เรื่อง “พัฒนาการเศรษฐกิจไทย และอนาคตประเทศไทยภายใต้พลวัตเศรษฐกิจดิจิทัล”
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรม เรื่อง “พัฒนาการเศรษฐกิจไทย และอนาคตประเทศไทยภายใต้พลวัตเศรษฐกิจดิจิทัล”

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA