ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ว.แพทย์ฯ ม.รังสิต เปิดตัวโครงการ เพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยดูดี 4.0
ว.แพทย์ฯ ม.รังสิต เปิดตัวโครงการ เพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยดูดี 4.0

อ่านต่อ...
บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดสัมมนา “Logistics Trends and Transformation”
บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดสัมมนา “Logistics Trends and Transformation”

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมคณะกรรมการเครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านข่าวยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี
ม.รังสิต ร่วมคณะกรรมการเครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านข่าวยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ...
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน 3+1
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน 3+1

อ่านต่อ...
บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ RBS STARTUP 2019
บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ RBS STARTUP 2019

อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUNIVAL
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUNIVAL

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง... รัดเกล้า อามระดิษ
ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง... รัดเกล้า อามระดิษ

อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RIC Mini Open House
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RIC Mini Open House

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ร่วมหารือมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ม.รังสิต ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ร่วมหารือมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน”
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน”

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA