ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ม.รังสิต ได้ฤกษ์ดีเจาะเสาเข็ม เดินหน้าสร้าง รพ.อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล
ม.รังสิต ได้ฤกษ์ดีเจาะเสาเข็ม เดินหน้าสร้าง รพ.อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล

อ่านต่อ...
พิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
พิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2560
ม.รังสิต จัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เข้าร่วมงาน Go Abroad with WEduShare 2017 ที่ประเทศกัมพูชา
ม.รังสิต เข้าร่วมงาน Go Abroad with WEduShare 2017 ที่ประเทศกัมพูชา

อ่านต่อ...
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นศ.ชาวจีน โครงการแลกเปลี่ยนจาก 3 สถาบัน
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นศ.ชาวจีน โครงการแลกเปลี่ยนจาก 3 สถาบัน

อ่านต่อ...
คณะศิลปะและการออกแบบ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบ ครั้งที่ 5
คณะศิลปะและการออกแบบ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบ ครั้งที่ 5

อ่านต่อ...
นิทรรศการ 'Design ล้อมคอก'
นิทรรศการ 'Design ล้อมคอก'

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมกับ พันธมิตร จัดสัมมนา Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
ม.รังสิต ร่วมกับ พันธมิตร จัดสัมมนา Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

อ่านต่อ...
25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต
25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA