รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต : EVENTS GALLERY
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
พิธีประดับปีกนักบิน RSU 10
พิธีประดับปีกนักบิน RSU 10

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
ม.รังสิตให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม
ม.รังสิตให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม

อ่านต่อ...
ทีมแพทย์แผนตะวันออก ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน จ.อุบลราชธานี
ทีมแพทย์แผนตะวันออก ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน จ.อุบลราชธานี

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน
ม.รังสิต จัดเทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำร่องโครงการอาชีวะอัจฉริยะ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำร่องโครงการอาชีวะอัจฉริยะ

อ่านต่อ...
HRD จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ใจสบาย งานสบาย ด้วยธรรม (ทำ)
HRD จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ใจสบาย งานสบาย ด้วยธรรม (ทำ)

อ่านต่อ...
ชมรมมลายู ม.รังสิต จัดงานมลายูมาญู (Melayu Maju)
ชมรมมลายู ม.รังสิต จัดงานมลายูมาญู (Melayu Maju)

อ่านต่อ...
โรงเรียนการบิน GFT แคนาดา ลงนามความมือทางวิชาการกับ ม.รังสิต
โรงเรียนการบิน GFT แคนาดา ลงนามความมือทางวิชาการกับ ม.รังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ประจำปี 2560
ม.รังสิต จัดมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA