ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
สร้างประสบการณ์ด้านการบินโดรน
สร้างประสบการณ์ด้านการบินโดรน

อ่านต่อ...
สถาบันการบิน ดูงานฝูงบิน 604 กองบิน 6
สถาบันการบิน ดูงานฝูงบิน 604 กองบิน 6

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา 2563
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา 2563

อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต นำนักศึกษาต่างชาติดูงานที่อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
ว.นานาชาติ ม.รังสิต นำนักศึกษาต่างชาติดูงานที่อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ”
คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ”

อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

อ่านต่อ...
คณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...
กายภาพบำบัดฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตนเองเข้าใจผู้อื่นฯ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563
กายภาพบำบัดฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตนเองเข้าใจผู้อื่นฯ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...
กายภาพบำบัดฯ ให้ความรู้ชุมชนในโครงการขยับขจัดสมองเสื่อม
กายภาพบำบัดฯ ให้ความรู้ชุมชนในโครงการขยับขจัดสมองเสื่อม

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA