รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต : EVENTS GALLERY
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
พิธีมอบแถบหมวกพยาบาล ม.รังสิต รุ่นที่ 29
พิธีมอบแถบหมวกพยาบาล ม.รังสิต รุ่นที่ 29

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
ม.รังสิต จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

อ่านต่อ...
ว.แพทย์ฯ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิต และ รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการ
ว.แพทย์ฯ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิต และ รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการ

อ่านต่อ...
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

อ่านต่อ...
รร.ถาวรานุกูล เยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะกายภาพบำบัด
รร.ถาวรานุกูล เยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะกายภาพบำบัด

อ่านต่อ...
สำนักหอสมุด จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560
สำนักหอสมุด จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดงาน Energy Day ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้ค่า
ม.รังสิต จัดงาน Energy Day ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Science Cup ครั้งที่ 17
คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Science Cup ครั้งที่ 17

อ่านต่อ...
นศ.การบิน ม.รังสิต เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา
นศ.การบิน ม.รังสิต เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา

อ่านต่อ...
ม.รังสิต พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลคะแนนดีเยี่ยม ปี’ 61
ม.รังสิต พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลคะแนนดีเยี่ยม ปี’ 61

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA