ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ว.การแพทย์แผนตะวันออก เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.วัดสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์


อ่านต่อ...
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ Silapasat Abroad Internship


อ่านต่อ...
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรม Thailand Future


อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Anatomy Camp 2022 กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 2


อ่านต่อ...
สาขาวิชาฝรั่งเศส ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค


อ่านต่อ...
คณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูผู้ ป่วยระยะกลาง


อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์กับ มหาวิทยาลัย Binus


อ่านต่อ...
สถาบันจีนไทย ม.รังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง


อ่านต่อ...
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม


อ่านต่อ...
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย


อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA