ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ม.รังสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยน “Thailand Company Visits and Language Training Program”
ม.รังสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยน “Thailand Company Visits and Language Training Program”

อ่านต่อ...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รับรางวัล The Pride จากนิตยสาร Attitude
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รับรางวัล The Pride จากนิตยสาร Attitude

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จับมือ รพ.มิชชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการทำวิจัย การพัฒนานักศึกษาฯ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จับมือ รพ.มิชชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการทำวิจัย การพัฒนานักศึกษาฯ

อ่านต่อ...
ม.รังสิต หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology (SIT)
ม.รังสิต หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology (SIT)

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จับมือ รพ.มิชชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการทำวิจัย การพัฒนานักศึกษาฯ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จับมือ รพ.มิชชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการทำวิจัย การพัฒนานักศึกษาฯ

อ่านต่อ...
น.ศ. ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN-India Students Exchange Programme 2016 ประเทศอินเดีย
น.ศ. ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN-India Students Exchange Programme 2016 ประเทศอินเดีย

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 9
ม.รังสิต จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 9

อ่านต่อ...
อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รับรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม
อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รับรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดมหกรรมการศึกษานานาชาติ “PUDX 1 by IAS”
ม.รังสิต จัดมหกรรมการศึกษานานาชาติ “PUDX 1 by IAS”

อ่านต่อ...
วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดเวิร์กชอป “Thailand Jazz Workshop 2017”
วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดเวิร์กชอป “Thailand Jazz Workshop 2017”

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA