ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาให้แก่ตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่าง จีน-ไทย
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาให้แก่ตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่าง จีน-ไทย

อ่านต่อ...
สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนา เรื่อง “การเมืองกับทหารไทย: เหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็น?”
สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนา เรื่อง “การเมืองกับทหารไทย: เหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็น?”

อ่านต่อ...
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรม International Competition on Indian Art and Culture
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรม International Competition on Indian Art and Culture

อ่านต่อ...
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดค่ายภาษาฤดูร้อน Université d'été 2019
ม.รังสิต จัดค่ายภาษาฤดูร้อน Université d'été 2019

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

อ่านต่อ...
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์และการแสดง Odishi Dance
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์และการแสดง Odishi Dance

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนาเรื่อง RSU240 ศิลปะการทำงานข้ามวัฒนธรรม Arts of Working with Foreigners
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนาเรื่อง RSU240 ศิลปะการทำงานข้ามวัฒนธรรม Arts of Working with Foreigners

อ่านต่อ...
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีมอบกาวน์ มอบเข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร ครั้งที่ 15
ว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีมอบกาวน์ มอบเข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร ครั้งที่ 15

อ่านต่อ...
สโมสร นศ.เภสัชฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
สโมสร นศ.เภสัชฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA