ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 “RANGSIT NEWGEN 2019”
ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 “RANGSIT NEWGEN 2019”

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ต้อนรับกรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เยี่ยมชมผลงานวิจัยกัญชาและการปลูกกัญชา
ม.รังสิต ต้อนรับกรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เยี่ยมชมผลงานวิจัยกัญชาและการปลูกกัญชา

อ่านต่อ...
P2A ม.รังสิต จัดกิจกรรม P2A Day 2019
P2A ม.รังสิต จัดกิจกรรม P2A Day 2019

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์จีน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์จีน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

อ่านต่อ...
นศ. DIIT ศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นศ. DIIT ศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทาน
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทาน

อ่านต่อ...
ร้อยรวมหัวใจแห่งความจงรักภักดี ชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในหลวง
ร้อยรวมหัวใจแห่งความจงรักภักดี ชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในหลวง

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดสัมมนานานาชาติ “ASEAN, the Indo-Pacific and the Changing Regional Architecture"
ม.รังสิต จัดสัมมนานานาชาติ “ASEAN, the Indo-Pacific and the Changing Regional Architecture"

อ่านต่อ...
ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการค่ายสานสัมพันธ์แพทย์ แผนจีน 9 สถาบัน ครั้งที่ 5”
ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการค่ายสานสัมพันธ์แพทย์ แผนจีน 9 สถาบัน ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ...
สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA