ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
อธิการบดี ม.รังสิต ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย


อ่านต่อ...
คณะกายภาพบำบัดฯ จับมือ สป.สว และ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ฝึกลุก ล้มเป็น”


อ่านต่อ...
สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม ENL 127 English at Work: English with CEO


อ่านต่อ...
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการเรียน และนักเรียน ในการดูงานและเยี่ยมชม ม.รังสิต


อ่านต่อ...
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดกิจกรรม Chinese Freshy Night


อ่านต่อ...
สถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU English Marketplace


อ่านต่อ...
สำนักงานหอพัก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรหอพัก


อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัด มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต พานักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วิถีชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี


อ่านต่อ...
สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565 เรื่อง “การพัฒนาการให้บริการและการทำงานเป็นทีม”


อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA