ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสู่โมเดล BCG


อ่านต่อ...
สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU E-Portfolio: “Your Learning Experiences at RSU”


อ่านต่อ...
สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1


อ่านต่อ...
นักศึกษาการทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม APEC 2022


อ่านต่อ...
สถาบันภาษา ม.รังสิตนำนักศึกษาเดินทางเรียนรู้และดูงานที่เกาหลีใต้


อ่านต่อ...
ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี’65


อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Language Hero Camp 2022


อ่านต่อ...
เยี่ยมชมศูนย์ BMERSU Technology Trasformation Center (TTC)


อ่านต่อ...
ศูนย์สุวรรณภูมิ ม.รังสิต เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมโบราณคดี


อ่านต่อ...
ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต นำศึกษาทุนตรองสา เพนลอฟ เข้าพบอธิการบดีเพื่อแสดงความคารวะและขอบคุณ


อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA