รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต : EVENTS GALLERY
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
คณะศิลปะและการออกแบบ เยี่ยมอัครราชฑูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณะศิลปะและการออกแบบ เยี่ยมอัครราชฑูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อ่านต่อ...
คณะศิลปะและการออกแบบ พบอุปฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
คณะศิลปะและการออกแบบ พบอุปฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

อ่านต่อ...
ม.รังสิตจัดกิจกรรม P2A Day 2017
ม.รังสิตจัดกิจกรรม P2A Day 2017

อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ นศ.กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่
คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ นศ.กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่

อ่านต่อ...
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

อ่านต่อ...
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท

อ่านต่อ...
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2560
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๐
ม.รังสิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๐

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2560
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2560

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA