รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต : EVENTS GALLERY
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
นศ.กายภาพบำบัด ออกชุมชน จ.เพชรบุรี
นศ.กายภาพบำบัด ออกชุมชน จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ...
เทคนิคการแพทย์ จับมือ กายภาพบำบัด จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เทคนิคการแพทย์ จับมือ กายภาพบำบัด จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ...
โครงการอบรมหลักสูตร "ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย"
โครงการอบรมหลักสูตร "ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย"

อ่านต่อ...
กายภาพฯ ม.รังสิต ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่ นร.รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา
กายภาพฯ ม.รังสิต ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่ นร.รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา

อ่านต่อ...
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวอินเดียในโปรแกรมฝึกงานด้าน Logistic
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวอินเดียในโปรแกรมฝึกงานด้าน Logistic

อ่านต่อ...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร You Can Do Better
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร You Can Do Better

อ่านต่อ...
ว.นวัตกรรมเกษตรฯ จัดพิธี "ประดับดอกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ"
ว.นวัตกรรมเกษตรฯ จัดพิธี "ประดับดอกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ"

อ่านต่อ...
เสวนา “ทำไม เพลิงบุญ จึงเป็นละครโทรทัศน์กระแสแรงแห่งปี”
เสวนา “ทำไม เพลิงบุญ จึงเป็นละครโทรทัศน์กระแสแรงแห่งปี”

อ่านต่อ...
คณะบัญชี ม.รังสิต จัดเสวนา "การพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับทัศนคติในการทำงาน"
คณะบัญชี ม.รังสิต จัดเสวนา "การพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับทัศนคติในการทำงาน"

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดงาน "๘๙ นาทีทำดีเพื่อพ่อ" รวมใจแห่งความจงรักภักดี ถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ม.รังสิต จัดงาน "๘๙ นาทีทำดีเพื่อพ่อ" รวมใจแห่งความจงรักภักดี ถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA