ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ม.รังสิต รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ สนับสนุนคลินิกเวชกรรม
ม.รังสิต รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ สนับสนุนคลินิกเวชกรรม

อ่านต่อ...
สถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Wanna Be Flight Attendants
สถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Wanna Be Flight Attendants

อ่านต่อ...
สถาบันการบิน เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สถาบันการบิน เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อ่านต่อ...
นศ.สถาบันการบิน ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
นศ.สถาบันการบิน ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่าย Pre BME RSU ครั้งที่ 8
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่าย Pre BME RSU ครั้งที่ 8

อ่านต่อ...
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมมอบติ้งและหัวเข็มขัด และมอบป้ายใส่กาวน์
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมมอบติ้งและหัวเข็มขัด และมอบป้ายใส่กาวน์

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ

อ่านต่อ...
ม.รังสิตจัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 11
ม.รังสิตจัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 11

อ่านต่อ...
RSU ENGINEERING CAMP 2
RSU ENGINEERING CAMP 2

อ่านต่อ...
วิทยาลัย DIIT ม.รังสิต จัดงานวันวิชาการนวัตกรรมดิจิทัลฯ
วิทยาลัย DIIT ม.รังสิต จัดงานวันวิชาการนวัตกรรมดิจิทัลฯ

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA