ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018
ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีต้อนรับทูตเยาวชนไต้หวัน ประจำปี 2018
ม.รังสิต จัดพิธีต้อนรับทูตเยาวชนไต้หวัน ประจำปี 2018

อ่านต่อ...
เภสัชฯ จัดพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7
เภสัชฯ จัดพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Baise University มณฑลกวางสี
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Baise University มณฑลกวางสี

อ่านต่อ...
คณะวิทย์ฯ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทย์ฯ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ให้การต้อนรับ UNIVERSITAS MERCU BUANA, Indonesia
ม.รังสิต ให้การต้อนรับ UNIVERSITAS MERCU BUANA, Indonesia

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน 2561
ม.รังสิต จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน 2561

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๑
ม.รังสิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๑

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จับมือ เครือข่าย สสอท. จัดเสวนา วัยใสๆ รักเป็นปลอดภัย
ม.รังสิต จับมือ เครือข่าย สสอท. จัดเสวนา วัยใสๆ รักเป็นปลอดภัย

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA