ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.รังสิต จัดสัมมนา “ปัจจัยสนับสนุน เสริมพลังการสื่อสารให้โดน”
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.รังสิต จัดสัมมนา “ปัจจัยสนับสนุน เสริมพลังการสื่อสารให้โดน”

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ม.รังสิต จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ...
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
HRD จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงาน
HRD จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงาน

อ่านต่อ...
คณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ...
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดอบรม IKCEST Training Program
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดอบรม IKCEST Training Program

อ่านต่อ...
วิทยาลัยการออกแบบ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง
วิทยาลัยการออกแบบ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง

อ่านต่อ...
กิจกรรม Open House 2018
กิจกรรม Open House 2018

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018
ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics
ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA