ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “ทบทวนการดูแลความปลอดภัยของหอพัก” ประจำปีการศึกษา 2563


อ่านต่อ...
ม.รังสิต มอบยาฟ้าทะลายโจร 1 แสนแคปซูล รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


อ่านต่อ...
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต บรรยายในงานสัมมนาวิชาการออนไลน์


อ่านต่อ...
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัด 4th Gandhi Talk Series


อ่านต่อ...
นักศึกษาว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการ ENG4FUN สอนภาษาน้องๆ เครือข่ายโรงเรียนในหลักหก


อ่านต่อ...
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา


อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาประจำปีการศึกษา 2563


อ่านต่อ...
สำนักงานหอพัก จัดโครงการทำบุญหอพักพิธีทางศาสนาพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563


อ่านต่อ...
สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม English with Professionals 2020


อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมขับเคลื่อนในโครงการจัดตั้งวิทยสถานฯ ผลักดันการจัดตั้ง TASSHA


อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA