ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
เภสัชฯ ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย
เภสัชฯ ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

อ่านต่อ...
ศูนย์สุวรรณภูมิฯ ม. รังสิต จัดเสวนาเล่าเรื่อง “โรคร้าย ภัยคุกคาม และทางรอดอารยธรรม หลังโควิด 19”
ศูนย์สุวรรณภูมิฯ ม. รังสิต จัดเสวนาเล่าเรื่อง “โรคร้าย ภัยคุกคาม และทางรอดอารยธรรม หลังโควิด 19”

อ่านต่อ...
“ปัจฉิมนิเทศออนไลน์” สไตล์กายภาพบำบัด ม.รังสิต
“ปัจฉิมนิเทศออนไลน์” สไตล์กายภาพบำบัด ม.รังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดกิจกรรม DREAM TALKs
ม.รังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดกิจกรรม DREAM TALKs

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดกิจกรรม "CSB TALKs #3 "สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย"
ม.รังสิต จัดกิจกรรม "CSB TALKs #3 "สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย"

อ่านต่อ...
ทัศนมาตรศาสตร์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นและตรวจวัดสายตา
ทัศนมาตรศาสตร์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นและตรวจวัดสายตา

อ่านต่อ...
ผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต เข้าพบ 2 เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต เข้าพบ 2 เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดกิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ ประจำศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
ม.รังสิต จัดกิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ ประจำศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Experience
ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Experience

อ่านต่อ...
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมอาสาผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส COVID-19
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมอาสาผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส COVID-19

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA