สาธิต ม.รังสิตมอบทุนสาขาศิลป์-ดนตรี จำนวน 20 ทุน

สาขาศิลป์-ดนตรี (Pre-College Music Program) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่สนใจทางด้านดนตรี เปิดรับสมัครนักเรียนทุนดนตรี จำนวน 20 ทุน เพื่อศึกษาต่อในสาขาศิลป์-ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับสาขาศิลป์-ดนตรีนั้น นักเรียนจะได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกฝนไปกับการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ควบคู่ไปกับวิชาการที่เข้มแข็ง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาดนตรีและสาขาอื่นได้ โดยไม่มีการผูกมัดใดๆ  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดวันทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ดังนี้
                        วันเสาร์ที่           1 ตุลาคม           2554
                        วันเสารที่           17 ธันวาคม        25554
                        วันศุกร์ที่            24 กุมภาพันธ์     2555
                        วันพฤหัสบดีที่     15 มีนาคม         2555


สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครทุนการศึกษาและสมัครทดสอบความสามารถและความถนัดของเครื่องดนตรีได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต โทร. 02-792-7514 หรืออีเมล์มาที่ info@sbs.ac.th และติดตามข่าวสาร/ประกาศบนเฟตบุ๊กของโรงเรียน (www.facebook.com/SatitRangsitschool)