ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
            กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
            เวลา 15.00 น.    เชิญโกศออกตั้งบำเพ็ญกุศล
            เวลา 19.00 น.    พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
            เวลา 10.00 น.    บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ มีพระธรรมเทศนา ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน
            เวลา 15.00 น.    พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุล เชิญโกศเวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
            เวลา 17.00 น.    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ

วันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม 2555
            เวลา 17.00 น.    พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

            บุคลากรท่านใดประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ โดยรถมหาวิทยาลัยรังสิต โปรดแจ้งความประสงค์ไปยัง น.ส.กัญญณัช  สรรพศรี  โทร. 5906 เพื่อจัดรถไว้บริการรับ-ส่งต่อไป  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2791-5631


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA