ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดตัว RSU WISDOM TV สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ม.รังสิต ออกอากาศ 25 มกราคม นี้

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม RSU WISDOM TV สื่อทีวีเพื่อขุมพลังแห่งปัญญา โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 25 ม.ค. 2555 เน้นเนื้อหาสาระการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอก เสริมย้ำแนวคิด “สังคมธรรมาธิปไตย”

นายณรงค์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ RSU TV กล่าวว่า RSU WISDOM TV เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยมีแนวเนื้อหารายการที่นำเสนอสาระความรู้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงภายในสังคม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ เป็นการช่วยขับเคลื่อนขุมพลังทางปัญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ปรากฏแก่สังคมภายนอกอย่างชัดเจน โดยมีสัญลักษณ์ของช่องสถานี คือ นกฮูก ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงความฉลาดมีสติปัญญา (Wisdom)

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ RSU TV กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบรายการของช่องสถานีว่า ที่ผ่านมาการนำเสนอรายการต่างๆ ทางช่องฟรีทีวี จะเน้นอิงกระแสที่กำลังนิยมมากกว่า ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน จึงมองว่าหากเรานำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างๆ ออกไปจะสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ชมได้มากขึ้น เช่น รายการทอล์กโชว์ จะนำเสนอในลักษณะที่ต่างไปจากรายการทอล์กโชว์ทั่วไป ส่วนแตกต่างอย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมต่อไป ในส่วนของผู้ดำเนินรายการ นอกจากเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นบุคคลที่คนในสังคมให้ความสนใจ อาทิ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว เป็นต้น การนำเสนอประเด็นในการทอล์กนั้นก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กัน โดยจะเน้นประเด็นที่สังคมต้องรู้ ควรรู้ และได้คำตอบ นอกจากนี้ ยังมีรายการข่าวที่นำเสนอทุกครึ่งชั่วโมง และรายการวาไรตี้ ที่เน้นให้สาระความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

“สำหรับระบบการออกอากาศ ผู้ชมสามารถรับชมรายการของ RSU WISDOM TV ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยช่องทางการออกอากาศ ผ่านดาวเทียมในระบบ KU-Band ( จานส้ม IPM ) ที่ช่อง 47 (ความถี่ 11676 H/ Sym 27500 ) ทั้งนี้ หากมีปัญหาเรื่องการรับชมรายการในช่องสถานี จะมีทีมงาน Call Center คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจูนคลื่นความถี่ในการรับชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โทร.0-2245-9999” ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ RSU TV กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การรับชมรายการจาก RSU WISDOM TV ผู้ชมสามารถรับชมรายการจากช่องสถานีได้จาก www.rsu.ac.th  ส่วนผู้ที่รับชมผ่านระบบ KU-Band สามารถดูวิธีการปรับจูนคลื่นความถี่ของช่องสถานีตามชนิดกล่องรุ่นต่างๆ ได้ดังนี้

การจูนช่อง RSU TV. ของกล่องรุ่นต่างๆ
ระบบการออกอากาศ KU-Band
Frequency = 11676
Symbol rate = 27500
Polarity = H แกนนอน
Video PID = 1921
Audio PID = 1922
PCR PID = 1921
* เครื่องรับ IPM (จานส้ม) ช่องสัญญาณช่อง 47 (ไม่ต้องปรับ)

เครื่องระบบ OTA
1. Receiver PSI O2 N
2. Receiver DTV
3. Receiver IPM801, PVR,CLEAR
รับชมได้เลย
RECEIVER S-STAR SR-1, SR-2, SR-3, SR-5, SR-ECO 1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 1234
3. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Transponder Setting กด Ok
4. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Edit Transponder กด Ok
5. แถบสีอยู่ที่ช่อง กด Ok
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Down Frequency ใส่ตัวเลข 11676
7. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Polarity เลือก H
8. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Ok กด Ok
9. กดปุ่ม Exit 3 ครั้ง เพื่อออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
RECEIVER S-3, S-5, S-7, MTEX 1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่มสีเหลืองที่รีโมท จะปรากฏหน้าต่าง เปลี่ยนค่าช่อง
3. เลื่อนลงมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 11676
4. เลื่อนลงมาที่ แนวการรับ กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เลือกเป็น H
5. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท เพื่อบันทึก
6. แถบสีอยู่ที่ ตกลง กดปุ่ม Ok อีกครั้ง
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
DYNASAT MINI,
INFOSAT BOX 3, 4,
IDEASAT TOP-TEN
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท
3. กดปุ่มเลข 4 ที่รีโมท แล้วกดใส่รหัส 8888 หรือ 0000
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ใส่ตัวเลข 11676
5. กดเลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับสัญญาณ กดลูกศรซ้าย-ขวา ที่รีโมต เลือก แนวนอน (H)
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ บันทึก กด Ok ที่รีโมต
7. กด Exit ที่รีโมท เพื่อออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***
RECEIVER M-SATTEL ONE-1,
DBY LEO-809, LEO-705 .. ทุกรุ่น,
MASTERSAT MfixII
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
3. เลื่อนแถบสีมาที่ การติดตั้งรายการ กด Ok
4. ใส่รหัส 0000 หรือ 8888
5. เลื่อนแถบสีมาที่ ปรับแต่งช่องรายการ กด Ok
6. เลื่อนแถบสีมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 11676
7. เลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับ กดลูกศรขวา เปลี่ยนเป็น H
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
8. กด Ok ที่รีโมท
9. กด Ok อีกครั้ง เพื่อยืนยัน
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
การจูนช่องกล่อง M5 (สีเงิน) 1.เลือกช่องที่ดูไม่ได้ กดเมนู
2.เลื่อนไปที่ช่องเพิ่มใหม่ กด OK
3.เข้าไปเปลี่ยนความถี่ช่องต่างๆ
4. เปลี่ยนขั้วเป็นแนวนอน
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5.เข้าค้นหารายการแล้วกด OK
6.กด exit
( กรณีใช้กล่องรุ่น M5B กล่องสีดำ ให้เปลี่ยนขั้วเป็นแนวนอน)
การจูนช่องกล่อง M9 1.เลือกดาวเทียม
2.กดเมนู ใส่รหัส 88888
3.เลื่อนลงมาที่ TP กด OK
4.เลื่อนคำว่า แก้ไข Transponder กด OK
5.เปลี่ยนค่า TP กด OK
6.เลื่อน Symbol Rate เปลี่ยนค่า กด OK
7.เปลี่ยนขั้วเป็น แนวนอน
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
8. เลื่อนลงมาคำว่าตกลง แล้วกด OK
การจูนช่องกล่อง M2 1.เลือกดาวเทียม แล้วเลื่อนช่องที่ดูไม่ได้
2.กดเมนู 8888 แล้วไปที่ Channel
3.เลื่อนคำว่า Add Channel แล้วกด OK
4.ใส่ค่าความถี่และ Symbol Rate
5.เปลี่ยนขั้วเป็น H แล้วไปที่ ค้นหา กด OK
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
6. ทำอย่างนี้ (ข้อ 1- ข้อ 5 ) ไปทุกช่องที่ไม่มีสัญญาณ
M-4 (NEOTION MPEG4) 1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม เมนู ที่รีโมท และ กดปุ่มเลข 3 ที่รีโมท
3. กดลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่า ค้นหารายการ กด OK
4. กดปุ่มสีแดง เลื่อนลูกศรลง ใส่ค่าความถี่ใหม่ ช่อง RSU.TV. ใส่ตัวเลข 11676
5. กดปุ่มลูกศร เลื่อนลงมาหาดาวเทียม
6. กดลูกศร ขวา เปลี่ยนให้เป็นหาตามค่า TP กด OK
7. เมื่อค้นหาเต็ม 100% แถบสีน้ำเงิน กด OK กดออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***
Dynasat Number 1 (กล่องสีเงิน) 1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 8888
3. กดลูกศรขวา 1 ครั้ง เลือก add program กด OK
4. ลงมาที่ freq.(TP frequency) ใส่ค่าความถี่ใหม่ ใส่ตัวเลข 11676
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5. กด EXIT
Infosat Tigerbox 1. กดเมนู เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าดาวเทียม
2. เลื่อนลงมาที่แก้ไข TP กด OK ลงมาที่แก้ไข TP อีกครั้งแล้วกด OK
3. เลื่อนหาช่องที่จะเปลี่ยน เลือกช่อง RSU.TV. แล้วกด OK
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ของช่อง RSU.TV. ใส่ตัวเลข 11676
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5. ลงมาที่ ตกลง กด OK แล้วกด EXIT
Topfield 1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กด MENU
3. ลงมาที่ 004 การติดตั้ง กด OK
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ช่อง RSU.TV. ใส่ตัวเลข 11676 กด EXIT

** มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการรับชมรายการจากช่องสถานี ติดต่อได้ที่ IPM Call Center โทร. 0-2245-9999ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA