ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์ และลูกจ้าง ม.รังสิต

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนำโครงการฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะและ ฌ็องเซลิเซ่ อเวนิวแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับอาจารย์ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความต้องการจัดทำโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย ให้กับอาจารย์ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรังสิด โดยนำโครงการฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะ และฌ็องเซลิเซ่ อเวนิว แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับอาจารย์ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรังสิต และสำหรับผู้ที่มีกำลังรายได้ดีสามารถซื้อเพื่อการลงทุนให้เช้าโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นข้าราชการสังกัดศูนย์ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งส่วนหึ่งสามารถเบิกค่าเช่าได้ (ปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการที่ต้องอญุ่โซนถนนแจ้งวัฒนะเป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 20,000 - 25,000 คน) ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ปีแรก เริ่มที่ 0% / ปีที่ 2 = MLR = -2% / ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MLR -0.5% ตลอดสัญญากู้

สำหรับข้อเสนอและสาระสำคัญของโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับอาจารย์ พักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรังสิต พอสรุปได้ดังนี้

 1. อัตราดอกเบี้ย ปีแรก เริ่มที่ 0% / ปีที่ 2 MLR = MLR -2% / ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MLR -0.5% ตลอดสัญญากู้
 2. ผู้ซื้อโครงการ ฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะ โครงการบ้านสุดุข ราคาเริ่มต้นที่ 1,101,339 บาท เหลือเพียง 851,500 บาท
 3. ผู้ซื้อโครงการ ฌ็องฌซลิเซ่ อเวนิว ราคาเริ่มต้นที่ 1,120,504 บาท เหลือเพียง 950,503 บาท
 4. ผู้ซื้อโครงการบ้านอยู่สบายชั้น 7 ห้องแบบ 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 1,487,794 บาท เหลือเพียง 1,250,000 บาท

ชุดเฟอร์นิเจอร์ โครงการ บ้านอยู่สบาย
 • แอร์ 18,000 BTU 1 เครื่อง
 • แอร์ 9,000 BTU 1 เครื่อง
 • เตียงนอน 5 ฟุต + ตกแต่งผนังหัวเตียง
 • ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน
 • โต๊ะเครื่องแป้ง + ชั้นวาง
 • ชั้นโชว์ข้างตู้เสื้อผ้า
 • ชั้นวาง TV. ด้านล่าง
 • ตู้ลอยเหนือชั้นวาง TV.
 • ชุดครัว
 • ตู้เก็บรงเท้า + ตู้เกก็บของ
ชุดเฟอร์นิเจอร์ โครงการ บ้านสุดสุข
 • ชั้นวางทีวี + ชั้นวางของ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ผนังตกแต่งหัวเตียง
 • โต๊ะเครื่องแป้ง + กระจกเงา
 • ฉากกั้นระหว่างห้องนั่งเล่น กับ ส่วนห้องนอน
 • ตู้เก็บรองเท้า
 • ชุดโต๊ะทำงาน
 • ฟูกที่นอน
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ระบบพัดลมดูุดอากาศในห้องน้ำ
 • ตกแต่งฝ้าเพดาน
 • ผ้าม่าน
 • ตาแมว
 • พื้นปูพรม
 • เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU

 1. ผู้ซื้อลงทุน โครงการบ้านสุดสุข ได้อัตราค่าเช่าห้องละ 5,500 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปี
 2. ผู้ซื้อลงทุน โครงการฌ็องเซลิเซ่ อเวนิว ได้อัตราค่าเช่าห้องละ 6,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปี (เฉพาะอาคาร 2 ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 2)
 3. ผู้ซื้อลงทุ นโครงการบ้านที่อยู่สบาย ชั้น 7 ห้องแบบ 2 ชั้น ได้อัตราค่าเช่าห้องละ 8,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปี
 4. คู่สัญญาในการเช่า บริษัท แปซิฟิก แกรนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิก เวิลด์วายด์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาลงทุน (ดูจากรายละเอียดโครงการจะเป็นผู้กำหนดคู่สัญญา)

กรณีผู้ซื้อเพื่อการลงทุนเมื่อมีการจองห้อง และทำสัญญาแล้ว จะดำเนินการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ กำหนดภายใน 30 วัน โครงการจะจัดหาบริษัทคู่สัญญาเช่าทันทีโดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี

สำหรับเอกสารโครงการกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA