ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Uniformsระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานวินัยนักศึกษาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียน และติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามนักศึกษา สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำ โดยนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาดังนี้

นักศึกษาชาย

1. ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนยาว หรือสั้นก็ได้ ถ้าใช้แขนยาว ต้องไม่พับแขน

2. กางเกงให้ใช้สีกรมท่า สีดำ และสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) รูปทรงของ กางเกงต้องเป็นทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

3. รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)

4. เนคไทสีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ ตรงกลาง

5. เข็มขัดสีดำ พร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหญิง

1. ให้ใช่เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นไม่มีจีบผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลาย ติดกระดุมโลหะ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. กระโปรงสีกรมท่า สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) ผ้าที่ใช้ ต้องเป็นผ้าเนื้อเรียบไม่มีลาย แบบเรียบสุภาพ ไม่รัดทรง ความยาวพอเหมาะ

3. เข็มขัดสีดำพร้อมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)

5. เข็มกลัดเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยติดอกเสื้อด้านซ้าย

หมายเหตุ :
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษานี้ เป็นมติการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529

2. การแต่งกายออกไปศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งกายเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยฯ


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA