Internship Students
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Internship Students


    

 

 

บริษัท ไอสามเกทเวย์ จำกัด 

 

     ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทสนใจและสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป และทางบริษัทฯได้จัดให้สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา คนละ 300.-/วันทำการ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

1.Web Developer (PHP)

2.Designer

3.Project Coordinator

 

รายละเอียด คลิก

 

 

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  อิงอร ยี่รงค์ โทร. 089 4820633  / 02 236 6061

 

update 15 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด 

     ประกอบกิจการส่งออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ตกแต่งภาพเสมือนหรือภาพจำลอง โดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังนี้

 

1.พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

2.พนักงานตกแต่งรูปภาพ (Photo Editor)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

update 09 ม.ค. 2561 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom

     มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้ากรอกประวัติและยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://trainee.cattelecom.com/index.php

 

   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเปิดรับสมัครสาขาวิชาที่ต้องการ ดังนี้  

1.  ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา 

2.  ปริญญาตรี / ปวส.  สาขาการบัญชี   จำนวน 5 อัตรา

3.  ปริญญาตรี / ปวส. หรือ ปวช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การบัญชี, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา 5 อัตรา

4.  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน 10 อัตรา

5.  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้าสื่อสาร  จำนวน 10 อัตรา

 

หมายเหตุ หากสาขาวิชาไหนเต็มแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัครทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศวัส   ศรีมี  (คุณโอ๊ต) เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยและรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 02-104-3538 อีเมล์  oatgaga481@gmail.com  

 

update 20 ธ.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด

     เป็นบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร รวมถึงงานก่อสร้างงานพลังงานทดแทน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ 

1.วิศวกรโครงการ / วิศวกรไฟฟ้า  4 อัตรา

2.วิศวกรโยธา  2 อัตรา

3.Assistant Analyst  1 อัตรา

4.เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร  1 อัตรา

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา

6.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

 

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โทร. 02-147-4801-4 เวปไซต์ www.rss2016.co.th 

 

 

update 28 พ.ย.. 2560 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

     เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจในการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ หรือบริการ Multimedia ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีเครื่องมือที่ทันสมัย(hi-end) และได้รับ ISO 9001 : 2008 ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างปรเทศ 

ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพของทีมงาน และรองรับการขยายธุรกิจ ดังตำแหน่งต่อไปนี้

 

1. ประสานงานรายการ 2 ตำแหน่ง

2.Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

3. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง

4.โมชั่นกราฟฟิค 1 ตำแหน่ง

5.Freelance Translator (in any language)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

สนใจติดต่อส่ง Resume และผลงานมาได้ที่ jally.kmo@gmail.com, hr@kantanadigital.com

 

update 24 พ.ย.. 2560 
**************************************************************************************************************

 

กลุ่มบริษัทครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด 

     เปิดดำเนินธุรกิจมานานกว่า 37 ปี เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศเยอรมัน, ญี่ปุ่น และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Information & Technology ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและธนาคาร Banking ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัย  Security Products และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน Office Automation ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก และเรามีบริษัทฯ ในเครือหลากหลายธุรกิจ และบริษัท Kanaryco เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Marketing and Business Consulting Agency ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทครีเอตุสฯ มีความประสงค์รับนักศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับดิจิทัล มีเดียมาร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ 

 

รายละเอียด คลิก

           

 

หากนักศึกษาท่านใดสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 098-562-4222

 

update 8 พ.ย.. 2560 
**************************************************************************************************************

 

 

บริษัท 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

     เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน และงานออกแบบกราฟิก ดีไซน์ ทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัท 760ไอฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 

Graphic Designer

1.Graphic Designer หรือ Industrial Designer ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์และนฤมิตศิลป์

2.เพศชาย/หญิง

3.มีประสบการณ์การทำงาน ด้านGraphic Signage, Graphic Sign

4.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator และโปรแกรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี

5.ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

หากสนใจสมัครงานส่งข้อมูลพร้อมแนบประวัติและผลง่านที่ E-mail : 760.info@gmail.com หรือ info@760i.com 

 

 

update 27 ต.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพ 

     เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

1.เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสระว่ายน้ำ (Lifeguard)

2.โค้ชสอนว่ายน้ำ (Swim Coach Part-Time)

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ www.shrewsbury.ac.th หรือ jobs@shrewsbury.ac.th

 

 
update 16 ต.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA