Internship Students
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Internship Students


    

 

 

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

 

 

            ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ทั้งขายปลีกและส่ง ผ่านตัวแทนทำหน่าย ศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งส่งออกในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเซีย ตั้งแต่ปี 2541 ต้องการผู้มีคุณสมบัติดังนี้มาร่วมงานกับเรา รายละเอียด คลิก

 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

เลขที่ 256,258,260 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 โทร: 02-7343044-9 คุณวันเพ็ญ 507

 

update 07 ส.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด 

 

            ดำเนินธุรกิจขายส่งกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก สายสัญญาณRG6 สายไฟเบอร์ออฟติก และ Accessories ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รายละเอียด คลิก

 

 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 20/5 ซอย จตุโชติ 4 ถนน จตุโชติ แขวงออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-599-9999 (ติดต่อ ฝ่ายบุคคล)

 

update 02 ส.ค. 2560 
**************************************************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเข้าเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา รายละเอียดคลิก

update 17 ก.ค. 2560
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ไทยหัวเถิง (ไทยแลนด์) จำกัด

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงาน (Part Time) จำนวน 5 อัตรา ในตำแหน่ง เว็บบรรณาธิการ รายละเอียดคลิก

update 17 ก.ค. 2560
**************************************************************************************************************

 

บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง Packaging Design จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิก

update 17 ก.ค. 2560
**************************************************************************************************************

 

บริษัท เอสอาร์ซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 1 อัตรา เพื่อเปิดโอกาศสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันรวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางานที่มีรายได้ และอนาคตที่มั่นคง ซึ่งในขณะนี้ ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "Japanese Customer Service" จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิก

update 5 ก.ค. 2560
**************************************************************************************************************

 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

        ได้จัดโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ และกำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะความรู้ และยกระดับความรู้เชิงปฏิบัติการ  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถเริ่มงานในระดับหัวหน้างาน และมีความก้าวหน้าแบบรวดเร็ว  รายละเอียด คลิก

 

update 28 เม.ย. 2560                                                                                  ****************************************************************************************************************

 

 

บริษัท สหแพทย์เภสัช  จำกัด 

        ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙  ในทุกหมวดยาที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่  ยาผง, ยาแคปซูล, ยาน้ำ และยาขี้ผึ้ง เจล หรือครีม  และกำลังขยายการผลิต จึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่ง 

 

     เภสัชกรแผนกผลิต           2 อัตรา

     เภสัชกรวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา

     ผู้ช่วยเภสัชฝ่ายผลิต   1   อัตรา (นักวิทยาศาสตร์)  รายละเอียด คลิก

 

update 21 เม.ย. 2560                                                                                  ****************************************************************************************************************

 

 

บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

        เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทำงานจำนวนหลายอัตรา ดังตำแหน่งต่อไปนี้

พยาบาลสินไหมทดแทน  (Nurse-Assessor) เทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนมาก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

update 3 เม.ย. 2560                                                                                  ****************************************************************************************************************

 

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

        ดำเนินธุรกิจการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้า มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทำงานจำนวนหลายอัตรา ดังตำแหน่งต่อไปนี้

- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center Agent) 

- Call Center Agent (English Skill)

- เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา KTC TOUCH 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

update 3 เม.ย. 2560                                                                                  ****************************************************************************************************************

 

 

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด 

        เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตกระบอกไฮดรอลิกส์ 

มีความประสงค์ต้องการรับบุคลากร เข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง คลิก

 

update 2 มี.ค. 2560                                                                                  ****************************************************************************************************************

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (中国国际学院)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA