ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  British International School, Phuket


โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ( British International School, Phuket)

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ( British International School, Phuket ) หรือ BIS เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 (คศ. 1996) โดย คุณประสิทธิ์ อุไรรัตน์ และ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ภายใต้ แนวคิด ที่จะบุกเบิกการศึกษานานาชาติแบบ สหศึกษาให้แก่นักเรียน ตั้ง แต่ 18 เดือน – 18 ปี ตั้งแต่ ระดับ อนุบาล( Preschool) ประถมศึกษา( Primary School) และ มัธยมศึกษา(Secondary school) โดยมีบริการหอพัก มาตรฐานประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ Year 4 -13

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต เป็นโรงเรียนนานาชาติ แห่งแรกในภาคใต้ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานการศึกษา จาก สถาบันการรับรองโรงเรียนนานาชาติ CIS ( Certificate of International School ) และ ทางโรงเรียนได้รับรองหลักสูตรในระดับ มํธยศึกษาในหลักสูตร IGCSE ( International General Certificate of Secondary Education) และ IB ( International Baccalaureate)


ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องหลักสูตร ทำให้ นักเรียนที่ได้รับรับการศึกษาที่โรงเรียน ได้ มีผลการเรียน ที่ ดีเด่นมาตลอด ในการสอบ IGCSE ของมหาวิทยาลัย แคมบริดจ์นักเรียนของเราได้ รับรางวัลที่หนึ่งของโลก( Top in the World)ศิลปะ และ การออกแบบ (Art and Design) และ ที่ หนึ่งของประเทศไทย ( Top in Thailand) ในสาขาวิชา ฟิสิกส์ ( Physics) เคมี ( Chemistry) ภาษาอังกฤษ ( English Literature) การจัดการสิ่งแวดล้อม ( Environment management) ภาษาเยอรมัน ( German) ภาษาฝรั่งเศส ( French) ภาษาสเปญ ( Spanish) ภาษาเกาหลี ( Korean) ภาษาญี่ปุ่น ( Japanese)

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร IB ในแต่ละปี สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษได้ แก่ Imperial College, King College ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ใน ทวีปอเมริกาเหนือ และ ออสเตรเลีย จำนวนไม่น้อยที่ ศิษย์ เก่าของโรงเรียน ได้ ประสพสำเร็จในด้านการงาน และ ชีวิต เป็นผู้นำครอบครัว เป็น ผู้นำองค์กร และเป็นผู้นำทางสังคม สมกับความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่ ต้องการสร้าง ผู้นำของอนาคต หรือ Leaders for Tomorrow.

นอกจากมาตรฐานการศึกษา อันมีคุณภาพ โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ก็ยังมีความเพียบพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ โรงเรียนมี เนื้อที่กว้างขวางกว่า 100 ไร่ ประกอบ ด้วยอาคารเรียนประถม และ มัธยม พร้อม สระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค (50 เมตร)และ สระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร สนามฟุตบอล 6 สนาม สนามเทนนิส 6 คอร์ท สนามกีฬาในร่ม ขนาด 1,600 ตารางเมตร ห้องออกกำลังกาย และ ห้องยิมนาสติค อาคาร หอพัก 8 อาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยกัน ทำให้ โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ในปี 2553 คือ รางวัล Prime Minister Award สาขา Best Service in International Education จากกรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม Website : http:/www.bisphuket.ac.th หรือ โทร 076-335-555ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA