ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Apply


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี แบบยื่น GPA.

ตั้งแต่ บัดนี้ - 18 ส.ค.60

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   คลิก

 

 

 

สมัครเรียนปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

 

รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครจาก http://grad.rsu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่
     1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
     2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
     3. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510
     4. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร 0-2617-5858


สอบถามเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-4183 หรือ http://grad.rsu.ac.th e-mail : grad@rsu.ac.th

 


 

สมัครเรียนปริญญาเอกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก

 

รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครจาก http://grad.rsu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่
     1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
     2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
     3. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510
     4. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร 0-2617-5858


สอบถามเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-4183 หรือ http://grad.rsu.ac.th e-mail : grad@rsu.ac.th


 


 

สมัครเรียน RSU CYBER U (หลักสูตรออนไลน์-ทางไกลอินเตอร์เน็ต)

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษาทางไกล(อินเทอร์เน็ต)

 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222-30 ต่อ 4162, 4145
e-mail : natthiya.s@rsu.ac.th หรือสมัครได้ที่ https://cyberuonline.rsu.ac.th 

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA