ลืม นศ. ดาวเดือนแบบเก่า แล้วมารู้จักดาวเดือนยุคใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” ณ สวนสันติชัยปราการ

กิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัวทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ในบรรยากาศการเสวนากลางสวน หัวข้อ “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” โดยตัวแทนจากคณะต่างๆ

การประกวดดาว – เดือน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานในมหาวิทยาลัยรังสิตในแต่ละปี การประกวดคัดเลือกตัวแทนจากคณะต่างๆ เพื่อค้น “ดาวและเดือน” ของมหาวิทยาลัยนั้นได้สร้างสีสันและเป็นที่น่าสนใจของนักศึกษาทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ผู้เข้าประกวดและผู้ที่ได้รับคัดเลือก ก็ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอย่างที่ควรจะเป็น จากแนวคิดของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ให้แนวคิดเรื่องการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยให้เป็นที่รู้จัก สโมสรนักศึกษาจึงได้ขานรับแนวคิดดังกล่าว และนำมาผนวกกับกิจกรรมรับน้องใหม่ทุกกิจกรรม เพื่อปลูกฝังแนวคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมธรรมาธิปไตย” ให้เป็นที่รู้จัก ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะสร้างกระแสการรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

ดังนั้น ตัวแทนจากคณะต่างๆที่เคยถูกเรียกว่า “ดาวและเดือน” ของมหาวิทยาลัย จึงถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็น “ทูตมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย” เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ เป็นมากกว่าตัวแทนนักศึกษาที่ถูกคัดเลือกมาเพราะความสวยหล่อ แต่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในการเป็นผู้นำแนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป