ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   โครงการอบรม ทฤษฎี – แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม กับสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จัดโครงการอบรม ทฤษฎี - แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ชุมชนคนเมืองเอก ได้รู้เท่าทันพวกมิชฉาชีพ สามารถป้องกันภัยให้ตัวเองและญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด หรือชุมชน ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลของอาชญากรรม ยาเสพติด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในงานสืบสวน และจับกุมต่อไป โดย พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.กิตติ สกุณี ผกก.สภ. ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.อาทร ชิ้นทอง รอง ผกก.ป.สภ. ปากคลองรังสิต และ พ.ต.ท. สุรพล ทัศนะ สวป.สภ. ปากคลองรังสิต ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA