ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   โครงการอบรม ทฤษฎี – แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม กับสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จัดโครงการอบรม ทฤษฎี - แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ชุมชนคนเมืองเอก ได้รู้เท่าทันพวกมิชฉาชีพ สามารถป้องกันภัยให้ตัวเองและญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด หรือชุมชน ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลของอาชญากรรม ยาเสพติด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในงานสืบสวน และจับกุมต่อไป โดย พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.กิตติ สกุณี ผกก.สภ. ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.อาทร ชิ้นทอง รอง ผกก.ป.สภ. ปากคลองรังสิต และ พ.ต.ท. สุรพล ทัศนะ สวป.สภ. ปากคลองรังสิต ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA