ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   โครงการอบรม ทฤษฎี – แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม กับสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จัดโครงการอบรม ทฤษฎี - แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ชุมชนคนเมืองเอก ได้รู้เท่าทันพวกมิชฉาชีพ สามารถป้องกันภัยให้ตัวเองและญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด หรือชุมชน ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลของอาชญากรรม ยาเสพติด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในงานสืบสวน และจับกุมต่อไป โดย พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.กิตติ สกุณี ผกก.สภ. ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.อาทร ชิ้นทอง รอง ผกก.ป.สภ. ปากคลองรังสิต และ พ.ต.ท. สุรพล ทัศนะ สวป.สภ. ปากคลองรังสิต ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ
สถาบันภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
___
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA