ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สังสรรค์ 20 ปี คืนสู่เหย้าแพทย์รังสิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสังสรรค์ 20 ปี คืนสู่เหย้าแพทย์รังสิต และสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ชุดใหม่ โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิดงาน

ภายในงานได้นำเสนอภาพอดีตและปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ที่รุ่นน้องได้นำมาให้พี่ๆ ศิษย์เก่าได้ชมและระลึกถึงเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์ จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรจากอาจารย์ โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมรำลึกขอพรสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์ ตามด้วยน้องๆ นักศึกษาแพทย์บูมให้พี่ ซึ่งพี่ศิษย์เก่าบางคนก็อดไม่ได้ยังร่วมบูมกับน้องๆ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก จากนั้นนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ เลขานุการชมรมชุดปัจจุบัน ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าชุดใหม่ หลังจากนั้นตามด้วย Slide Multivision ของศิษย์เก่า 3 ชุด สลับกับการแสดงของศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่ ชุดที่ 1 ชุดบุกเบิกแพทย์รังสิต (Med 1-5) ชุดที่ 2 ชุดตามรอยพัฒนา (Med 6-10) ชุดที่ 3 ชุดอนาคตก้าวไกล (Med 11-14) หลังจากนั้นปิดงานด้วยเพลงลาแล้วลา ซึ่งงานในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA