18 ปี นิเทศฯ รังสิต

          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "18 ปี นิเทศฯ รังสิต" เพื่อเป็นการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ศิษย์เก่าน้อง-พี่สายเลือดฟ้าบานเย็นร่วมใจแห่เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ณ อาคารนันทนาการ
          อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจกันมานานแล้ว ที่อยากจะรวมนักศึกษาทุกรุ่นของคณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากที่ผ่านมาร่วม 18 ปีของคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วร่วม 5,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียว ประกอบกับที่ผ่านมาทางคณะฯ ก็ยังไม่เคยจัดงานรวมรุ่นรวมทุกสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์เลย ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่เคยจัดกันก็จะเป็นลักษณะที่แต่ละสาขาวิชาจัดกันเอง
          ทางคณะฯ จึงมีความตั้งใจที่จะให้แต่ละสาขาวิชาที่กระจัดการะจายกันอยู่นั้น มาผนึกกำลังกัน มารวมตัวกันเป็นชมรมศิษย์เก่า ซึ่งได้มีการหารือกันในทุกสาขาวิชาว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะได้ให้มีการจัดงานเพื่อมารวมตัวกัน จุดมุ่งหมายคงไม่ใช่งานสังสรรค์เป็นหลัก แต่เป็นการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมากกว่า
          "ภายในงานนอกจากการร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น การแสดงของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา การแสดงของดาราศิลปินทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เช่น เต๋า ดราก้อนไฟว์ ซอ เดอะซิส ฯลฯ การแสดงของทีมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชุดคว้าแชมป์ระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ และวีดิทัศน์พิเศษ ที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคณะนิเทศศาสตร์ ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าว