ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   18 ปี นิเทศฯ รังสิต
          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "18 ปี นิเทศฯ รังสิต" เพื่อเป็นการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ศิษย์เก่าน้อง-พี่สายเลือดฟ้าบานเย็นร่วมใจแห่เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ณ อาคารนันทนาการ
          อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจกันมานานแล้ว ที่อยากจะรวมนักศึกษาทุกรุ่นของคณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากที่ผ่านมาร่วม 18 ปีของคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วร่วม 5,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียว ประกอบกับที่ผ่านมาทางคณะฯ ก็ยังไม่เคยจัดงานรวมรุ่นรวมทุกสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์เลย ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่เคยจัดกันก็จะเป็นลักษณะที่แต่ละสาขาวิชาจัดกันเอง
          ทางคณะฯ จึงมีความตั้งใจที่จะให้แต่ละสาขาวิชาที่กระจัดการะจายกันอยู่นั้น มาผนึกกำลังกัน มารวมตัวกันเป็นชมรมศิษย์เก่า ซึ่งได้มีการหารือกันในทุกสาขาวิชาว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะได้ให้มีการจัดงานเพื่อมารวมตัวกัน จุดมุ่งหมายคงไม่ใช่งานสังสรรค์เป็นหลัก แต่เป็นการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมากกว่า
          "ภายในงานนอกจากการร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น การแสดงของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา การแสดงของดาราศิลปินทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เช่น เต๋า ดราก้อนไฟว์ ซอ เดอะซิส ฯลฯ การแสดงของทีมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชุดคว้าแชมป์ระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ และวีดิทัศน์พิเศษ ที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคณะนิเทศศาสตร์ ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA