ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
Diplomacy and International Studies (English Program)


  สถาบันการทูต และการต่างประเทศ
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES (IDIS)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
Master of Art in Dislomacy and International Studies
idis.rsu.ac.th
            
The Institute of Diplomacy and International Studies
The world today is characterized by rapid change and growing interdependence among nations in all areas of human endeavors. The political stability and economic prosperity of nations have become more complex and increasingly depend upon events beyond national borders. Hence, nations need professionals in foreign affairs who can serve in governments, international organizations, non-governmental organizations, and international business. In South-east Asia, there is no specialized institution which caters to this specific need. The Institute of Diplomacy and International Studies (IDIS) is designed to fill this need.

Vision
Produce professionals for positions of leadership and influence in foreign affairs and international business.

Mission
To prepare specialized professionals for positions of leadership and influence in diplomacy and foreign affairs. Having acquired knowledge and skills from internationalized standard program, the graduates will be able to perform their services professionally.

Philosophy
Ethical Diplomacy for International Benefits         

Motto
To prepare professionals equipped with world class knowledge and skills in diplomacy and foreign affairs
 
Objectives
IDIS aspires to the following:
    - Promote international cooperation, in particular among Asian countries.
    - Foster networking among its alumni, professionals and scholars in international affairs.
    - Pursue deep understanding of international issues and concerns through advanced learning and scholarly research.
    - Promote foreign language learning.
    - Provide both academic and practical skills (e.g. negotiation    techniques, diplomatic practices, rhetoric, media skills) for established diplomats and officials at the early to mid-career level in particular those from the new members of ASEAN such as Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam.
    - Provide academic and practical skills to business executives  (e.g. negotiation techniques, international practices and norms in communicating with foreign business, rhetoric, media skills) to help bring Thai businesses into international markets.  
     - Promote Thailand as a hub of diplomatic and international studies in the Southeast Asian region
 
Program
The Program takes two academic years for completion.  Each academic year will be divided into two terms.  The first term begins in August and ends in December. The second term runs from January to April. Students may enter the Program either in the first term in September or in the second term in May.

The Institute of Diplomacy and International Studies
Room 11-1201
Rangsit University
Rattanakunakorn Building
52/347 Muang Ake, Paholyothin Road
Lakhok, Pathumthani 12000, Thailand.
Tel. (66) 2 997 2222 (Ext.4087-4091) Fax (66) 2 997 2222 (Ext.4091)
Email: jiraroj.m@rsu.ac.th , info@rangsit.rsu.ac.th
Homepage: www2.rsu.ac.th/idis

Sompong Sanguanbun
Dean
Email: sompong.s@rsu.ac.th
Tel: (66) 2 997 2222 (Ext. 4181)
Fax: (66) 2 997 2222 (Ext. 4091)

Asst.Prof.Witchayanee Ocha
Associate Dean
Email: witchayanee.o@rsu.ac.th
Tel: (66) 2 997 2222 (Ext. 4092)
Fax: (66) 2 997 2222 (Ext. 4091)

Admissions Office
Room 11-1201
Rangsit University
Rattanakunakorn Building
52/347 Muang Ake, Paholyothin Road
Lakhok, Pathumthani 12000, Thailand.
Tel. (66) 2 997 2222 (Ext.4087,4090)
Fax (66) 2 997 2222 (Ext.4091)
Mobile (66) 83-856-0275
Email: witchayanee.o@rsu.ac.th , info@rangsit.rsu.ac.th.rsu
Homepage:
idis.rsu.ac.th

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA