ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน : NEWSLETTER
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
___
Date : 20-09-17
Media Title : สถานีโทรทัศน์ ช่อง TNN24
Page No:
รายการ “คนหลังข่าว” สัมภาษณ์ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในประเด็น “เกมส์การเมืองโลกบนวิกฤตเกาหลีเหนือ https://www.youtube.com/watch?v=gWIar1_WdxI

..................................................................................................................................


ว.ดนตรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
___
Date : 20-09-17
Media Title : มติชน
Page No: 17
เสนอข่าว วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนให้เปล่า สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

..................................................................................................................................


การจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560
___
Date : 20-09-17
Media Title : www.assumption.ac.th
Page No:
เสนอข่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


การจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560
___
Date : 20-09-17
Media Title : https://data.bopp-obec.info
Page No:
เสนอข่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


คุณอัจฉรา สุทธิธรรมานันต์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
___
Date : 20-09-17
Media Title : ไทยโพสต์
Page No: 3
เสนอบทสัมภาษณ์ คุณอัจฉรา สุทธิธรรมานันต์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับการทำธุรกิจ “หมูสะเต๊ะหญิงอัจ”

..................................................................................................................................


ว.ดนตรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
___
Date : 20-09-17
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 24
เสนอข่าว วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนให้เปล่า สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

..................................................................................................................................


การจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560
___
Date : 20-09-17
Media Title : https://mgronline.com
Page No:
เสนอข่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยไอซีที
___
Date : 20-09-17
Media Title : บางกอกโพสต์
Page No: 1, 5
เสนอข่าว นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกการแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic World Championship 2017 ประเภทโปรแกรม Power Point 2016 ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA