• อินทัช เหลียวรักวงศ์
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: นิตยสาร Ray
  Page No: 299
              เสนอข่าว  นายอินทัช เหลียวรักวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานในวงการบันเทิง
 • รวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: แนวหน้า
  Page No: 1
  เสนอข่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงพลังคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่อุรพงษ์ พร้อมทั้งได้ทำการรวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5,000 รายชื่อ และคาดว่ารายชื่อนักศึกษาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • รางวัลชมเชย การประกวด “What Dreams May Come จิตนาการสร้างฝัน”
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: นิตยสาร Elle Decoration
  Page No: 114
              เสนอข่าว  นายอานนท์ นิลเวช นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานที่ชื่อว่า “Vague Dream. True Obvious” ในการประกวด “What Dreams May Come จิตนาการสร้างฝัน” ซึ่งจัดโดยขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแถลงการณ์ต้านนิรโทษกรรม
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: มติชน
  Page No: 30
  เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแถลงการณ์ต้านนิรโทษกรรมเหมาเข่ง เรียกร้องให้รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ยุติการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
 • โครงการ Japanese Language Summer Program ทุนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: ไทยโพสต์
  Page No: x3
  เสนอข่าว นางสาวณัฐพัชร์ โพธิพิบูลย์ และนางสาวพชพร ทิศกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Japanese Language Summer Program ทุนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 สัปดาห์
 • รวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: ไทยรัฐ
  Page No: 1
  เสนอข่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงพลังคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่อุรพงษ์ พร้อมทั้งได้ทำการรวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5,000 รายชื่อ และคาดว่ารายชื่อนักศึกษาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ ศิลปินและอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: นิตยสารพลอยแกมเพชร
  Page No: 202
  เสนอข่าว นายสุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ ศิลปินและอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความทรงจำและความสนใจ “จักรยาน”
 • รวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: มติชน
  Page No: 3
  เสนอข่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงพลังคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่อุรพงษ์ พร้อมทั้งได้ทำการรวบรวมรายชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5,000 รายชื่อ และคาดว่ารายชื่อนักศึกษาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • เจ้าของแบรนด์เสื้อชื่อ TandT
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: นิตยสาร Vogue
  Page No: 125
  เสนอข่าว นายธนวุฒิ ธนสารวิมล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของแบรนด์เสื้อชื่อ TandT เสื้อผ้าแบบสตรีต พร้อมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มาที่ไป และจุดเด่นของแบรนด์
 • ช่างผมแถวหน้า The Greater Cut Project
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: นิตยสาร Vogue
  Page No: 74
  เสนอข่าว นายพรเทพ หวันปาเด๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอินทีเรียดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่างผมแถวหน้าจนกลายเป็นที่มาของ The Greater Cut Project
 • บทความรอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: เดลินิวส์
  Page No: 9
  เสนอบทความรอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี เรื่อง “แว่นอัจฉริยะกูเกิล” เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแถลงการณ์ต้านนิรโทษกรรม
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: เดลินิวส์
  Page No: 1
  เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแถลงการณ์ต้านนิรโทษกรรมเหมาเข่ง เรียกร้องให้รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ยุติการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
 • สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
  Date: 06-พ.ย.-56
  Media Title: ข่าวสด
  Page No: 23
  เสนอข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต