ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ (รอบ 1) บัดนี้ - 14 พ.ย.61 ปีการศึกษา S/2562
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 รอบที่ 1 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มบัดนี้ - 14 พ.ย.61 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ยื่น GPA ภาคเรียน S/2562) บัดนี้ -31 พ.ค.62
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2562) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

อ่านต่อ...
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ...
ขอเชิญ นร.ม.ปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการ ค่าย Pre BME หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ฟรี!
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการค่าย Pre BME หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ชมรมมลายู ม.รังสิต จัดกิจกรรม “MELAYU DAY”
ชมรมมลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “MELAYU DAY” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 12.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน (สพฐ)

อ่านต่อ...
GUTHRIE GOVAN ASIA CLINIC TOUR 2018 in BANGKOK
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ GP Entertainment และ Guitarparadee Shop ตัวแทนจำหน่ายแอมป์กีตาร์ไฟฟ้า Victory Amps (UK) ประเทศไทย...

อ่านต่อ...
แพทย์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมค่าย "Change เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7"
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมค่าย "Change เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA