ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “RBS Creative Innovation Start-up”
คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “RBS Creative Innovation Start-up”

อ่านต่อ...
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรม เรื่อง “พัฒนาการเศรษฐกิจไทย และอนาคตประเทศไทยภายใต้พลวัตเศรษฐกิจดิจิทัล”
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรม เรื่อง “พัฒนาการเศรษฐกิจไทย และอนาคตประเทศไทยภายใต้พลวัตเศรษฐกิจดิจิทัล”

อ่านต่อ...
สนง.ทะเบียน ม.รังสิต ให้การต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ในโอกาสศึกษาดูงาน
สนง.ทะเบียน ม.รังสิต ให้การต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ในโอกาสศึกษาดูงาน

อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project
ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่าย Pre BME หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่าย Pre BME หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดเวทีอภิปราย เรื่อง “การปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง”
ม.รังสิต จัดเวทีอภิปราย เรื่อง “การปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง”

อ่านต่อ...
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เผยแพร่บทวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่อง “การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 2562”
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เผยแพร่บทวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่อง “การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 2562”

อ่านต่อ...
บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

อ่านต่อ...
สถาบันการบิน ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกบินกับ RMIT Australia
สถาบันการบิน ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกบินกับ RMIT Australia

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
ม.รังสิต จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA