ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENTS GALLERY


 
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.รังสิต จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Lifestyle”
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.รังสิต จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Lifestyle”

อ่านต่อ...
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ...
ศูนย์อาหาร RSU ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อาหาร RSU ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competition
ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competition

อ่านต่อ...
ว.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน
ว.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน
ม.รังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดน

อ่านต่อ...
นศ. ม.รังสิต ร่วมแข่งขันกีฬา IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 16
นศ. ม.รังสิต ร่วมแข่งขันกีฬา IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

อ่านต่อ...
คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต จับมือ โยคะนมัสเต จัดอบรมเรื่อง ฝึกสมอง... ด้วยสองมือ
คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต จับมือ โยคะนมัสเต จัดอบรมเรื่อง ฝึกสมอง... ด้วยสองมือ

อ่านต่อ...
การทูต ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายธรรมโดยพระสงฆ์ชาวอังกฤษ
การทูต ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายธรรมโดยพระสงฆ์ชาวอังกฤษ

อ่านต่อ...
ศูนย์การแปลฯ จัดงานเสวนาเรื่อง เจาะลึกงานแปลล่ามในงานข่าว
ศูนย์การแปลฯ จัดงานเสวนาเรื่อง เจาะลึกงานแปลล่ามในงานข่าว

อ่านต่อ...
12345678910...




ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA