ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต | Academic Calendar Rangsit University
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2560 -
วันพุธ, 2 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคา1
วันอังคาร, 8 สิงหาคม 2560 -
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน(Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 1 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 4 กันยายน 2560 -
วันศุกร์, 8 กันยายน 2560

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2560
วันศุกร์, 8 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2560
วันจันทร์, 9 ตุลาคม 2560 -
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560
หยุดวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560
หยุดวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 26 ตุลาคม 2560
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2560
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2560
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2560
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2560
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 -
วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

วันสอบปลายภาค (เว้นวันศุกร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560)
วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2559, 2/2559 และ S/2560)*
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 -
วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 -
วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560

วันหยุกพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 -
วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 31 ธันวาคม 2560
หยุดวันสิ้นปี
วันจันทร์, 1 มกราคม 2561
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร, 2 มกราคม 2561
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันจันทร์, 15 มกราคม 2561
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 26 มกราคม 2561
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 -
วันศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี, 1 กุมภาพันธ์ 2561 -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 11
วันศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2561
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560
วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันพฤหัสบดี, 1 มีนาคม 2561
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 5 มีนาคม 2561 -
วันศุกร์, 9 มีนาคม 2561

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์, 6 เมษายน 2561
หยุดวันมหาจักรี
วันศุกร์, 13 เมษายน 2561 -
วันอาทิตย์, 15 เมษายน 2561

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์, 16 เมษายน 2561 -
วันอังคาร, 17 เมษายน 2561

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 20 เมษายน 2561
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 -
วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 4 พฤษภาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันเสาร์, 5 พฤษภาคม 2561
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 7 พฤษภาคม 2561
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันอังคาร, 8 พฤษภาคม 2561 -
วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

วันสอบปลายภาค (เว้นวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561)
วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561 -
วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561

วันหยุกพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 -
วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 29 พฤษภาคม 2561
หยุดวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA