1. กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (สมัครสอบรอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)
  2. กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (แบบยื่น GPA.ผ่าน:ทุกสาขาวิชา)
  3. หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) การจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ เปิดรับสมัคร นศ. ใหม่
  4. ม.รังสิต จับมือ กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13
  1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการสควค.ปีการศึกษา 2557
  2. ว.นานาชาติจีน ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาจีน)
  3. ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา 15 ทุน ให้แก่ลูกชาวนาหรือเกษตรกร
  4. ม.รังสิต ภูมิใจนำเสนอ หนังสือ “วิชาตกเขา” เรียนเอ็มบีเอนอกตำรา จากวีรบุรุษประชาธิปไตย